dgMarket - Հայաստան - Օգտագործողի ուղեցույց

dgMarket - Հայաստան-ը էլեկտրոնային վիրտուալ շուկա է կառավարական գնումների տեղեկատվության համար, ինչպիսիք են մրցութային ծանուցումները, պայմանագրերի շնորհումները և հայտային փաստաթղթերը:

dgMarket - Հայաստան-ի միջոցով դուք կարող եք՝

 • Կարդացեք հարյուր հազարավոր մրցութայն ծանուցումներ:
 • Դիտել մրցութային ծանուցումներ Համաշխարհային Բանկի խմբի և այլ միջազգային զարգացման բանկերի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի համար:
 • Դիտեք ԵՄ անդամ երկրների, ԱՄՆ-ի և շատ ավել երկրների բոլոր մեծ կառավարական մրցույթները:
 • Ստացեք անվճար էլ. հիշեցումներ մրցութային հնարավորությունների վերաբերյալ, որոնք համապատասխանում ձեր բնագավառին:
 • Միջազգային մատակարարների ետ գնման տեղեկատվություն:
 

Գրանցում

Գրանցումն անվճար է: Դուք կարող եք գրանցվել այստեղ:

Գրանցումն ավարտելու համար խնդրում ենք լրացնել առաջարկվող ձևը և ներկայացնել այն: Այդ նույն էջում դուք կարող եք ընտրել նաև այն լեզուն, որով կցանկանայիք ստանալ էլ. փոստով հիշեցումներ: Ձեր գրանցումը ներկայացնելուց հետո դուք անմիջապես կստանաք հաստատող էլ. նամակ այն մասին, որ դուք հաջողությամբ գրանցվել եք dgMarket - Հայաստան ինտերնետային կայքում: Խնդրում ենք հիշել ձեր ծածկագիրը, և որ այլ անձիք չպետք է այն իմանան:

Եթե դուք նախկինում գրանցվել եք dgMarket համակարգի կայքերից մեկում կամ Զարգացման Ուղեցույցի կայքում (www.developmentgateway.org), ապա դուք նորից գրանցվելու կարիք չունեք: Փոխարենը, խնդրում ենք օգտագործել ձեր գրանցված էլ. փոստի հասցեն և ծածկագիրը այս կայք մուտք գործելու համար:

 

Մոռացված ծածկագիր

Եթե դուք մոռացել եք ձեր ծածկագիրը, սեղմեք այստեղ, այն վերագրանցելու համար: Դուք կստանաք էլ. նամակը այն հասցեով, որով դուք գրանցվել եք այս կայքում: Այլ ծածկագիր մուտքագրելու համար ձեզ կառաջարկվի էլ. նամակում նշված հղման վրա սեղմում կատարել: Այս գործողությունը կատարելուց հետո դուք իրավունք կունենաք անմիջապես մուտք գործել համակարգ:

 

Նավարկման հիմնական մենյու

 • Ծանուցումներ

  Ցուցադրում է dgMarket - Հայաստան-ում հրատարակված ընթացիկ ծանուցումների ցուցակը: Ցուցակը խմբավորված է ըստ բնագավառների:

  Արխիվացված ծանուցումների համար խնդրում ենք գնալ դեպի Ընդլայնված որոնում և ընտրել ''Ծանուցման կարգավիճակը'-ի տակ գտնվող ''Արխիվային'-ը:

  Գնորդներ

  Ցուցադրում է միջազգային զարգացման գործակալությունների ցուցակը և նրանց այն ծրագրերը, որոնք գրանցված են որպես գնորդներ մեր տվյալների բազայում: Դուք կարող եք տեսնել ծրագրի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը սեղմելով գնորդի անվանման վրա: Հղումները դեպի ծրագրի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն հասանելի է գնորդի էջում, որը ներառում է հրատարակված մրցութային ծանուցումները:

  DACON

  DACON-ը Համաշխարհային Բանկի և Միջ-Ամերիկյան զարգացման բանկի խորհրդատվական ընկերությունների գրանցամատյանն է: Բաժանորդագրությունը ներառում է նաև մուտք դեպի DACON-ի տվյալների բազա:

  Օգնություն

  Բացում է այս էջը:

 

Էլեկտրոնային հիշեցումներ

Էլեկտրոնային հիշեցումներ ստանալու համար դուք պետք է գրանցվեք dgMarket - Հայաստան-ում:

Դա թույլ կտա ձեզ ստանալու անվճար էլեկտրոնային հիշեցումներ յուրաքանչյուր անգամ, երբ ձեր գործարար հնարավորություններին համապատասխան նոր մրցութային հնարավորություններ հրատարակվում են dgMarket - Հայաստան-ում:

Յուրաքանչյուր օգտագործող պատասխանատու է անհատական էլ. փոստով հիշեցումներ ստեղծելու համար: Ձեր էլ. փոստով հիշեցումների էջը ստեղծելու համար խնդրում ենք սկսել այստեղ: Դուք հնարավորություններ կունենաք ընտրելու այն երկրները և ֆինանսավորող կազմակերպությունները, որոնց վերաբերյալ հիշեցումներ կցանկանաք ստանալ: Այնուհետև, փնտրման արդյունքների էջերում դուք հնարավորություն կունենաք նշելու ապրանքների և ծառայությունների այն խմբերը, որոնք առավել հետաքրքրում են ձեզ:

Մենք խվմբավորում ենք բոլոր ծանուցումներն օգտագործելով Գնումների ընդհանուր բառարանի (CPV) դասակարգումները, որպեսզի դուք ստանաք ավելի նպատակային և ուղղորդված հիշեցումներ: Եթե դուք ծանոթ չեք CPV-ի դասակարգմանը, այդ մասին տեղեկատվություն կարող եք գտնել simap.eu.int-ում

Փնտրման արդյունքների շրջանակը լայնացնելու կամ նեղացնելու համար դուք կարող եք նավարկել CPV դասակարգումների մեջ: Եթե դուք բավարարված եք արդյունքների էջով, սեղմեք այդ էջում գտնվող 'Նորը ծանուցում էլ. փոստով' հղման վրա: Մենք կուղարկենք ձեզ հիշեցում, եթե նոր գնման ծանուցումը համապատասխանում է ձեր փնտրման չափանիշներին:

Էլ. փոստով հիշեցումների քանակի ընտրությունը կատարվում է ըստ օգտագործողի ցանկության:

 

Ծանուցումների տեսակները

Մեր տվյալների բազայում գոյություն ունեն գնման ծանուցումների տարբեր տեսակներ: Ծանուցման տեսակը որոշվում է գնված ապրանքով և պայմանագրի շնորհման գործընթացով: Ծանուցումների հիմնական տեսակները հետևյալն են՝

 • Նախնական տեղեկատվական ծանուցում (PIN)

  Նախնական տեղեկատվական ծանուցումն, որն երբեմն անվանում են ընդհանուր գնման ծանուցում կամ պարբերական բնորոշող ծանուցում, հայտարարվում է որոշ գնորդների կողմից նշելու համար, որ շուտով սկսվելու են մրցույթները (հայտերի հրավերները):

  Procurement Plan (PP)

  Procurement Plans as published by some buyers to inform the public about their planned tenders.

  Առաջարկների հրավեր (RFP)

  Հայտերի հրավերը, մրցույթի հրավերը, կամ պայմանագրի ծանուցումը տեղեկացնում է մատակարարներին, որ հայտային փաստաթղթերը առկա են և տեղեկատվություն է տրամադրում հայտային փաստաթղթերի առկայության, վերջնաժամկետների և մրցութային գործընթացների այլ մանրամասների վերաբերյալ:

  Նախաորակավորման ծանուցում (PPN)

  Նախաորակավորման հրավերը հայտարարվում է, երբ պահանջվում են բարդ և մանրամասն հայտեր: Նախաորակավորման հրավերները մատակարարներին տեղեկացնում են, որ նախաորակավորման համար պայմանագիրը բաց է և հրավիրում է նրանց դիմելու: Միայն այն մատակարարները, ովքեր նախաորակավորվում են, ապագայում հայտի հրավեր կստանան այդ պայմանագրի համար: Նախաորակավորումը նույնն է բարդ շինարարական ծրագրերի, կալանավայրերի շինարարության և այլ մասնագիտացված ապրանքների համար, ինչպիսիք են օրինակ բարդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերը:

  Հետաքրքրությունների արտահայտման հրավեր (REI)

  Հետաքրքրությունների արտահայտման հրավերը խորհրդատուներին տրամադրում է առաջիկա խորհրդատվական առաջդրանքների մասին ընդհանուր տեղեկատվություն և ընկերություններին հրավիրում է առաջադրանքն իրականացնելու համար իրենց տեղեկատվություն ներկայացնել իրենց հնարավորությունների մասին: Այս տեղեկատվությունն օգտագործվում է օգնելու որակավորված ընկերությունների կարճ ցուցակը կազմելիս, որոնց էլ կուղարկվի առաջարկների պաշտոնական հրավերը:

  Պայմանագրի շնորհում (CA)

  Պայմանագրի շնորհումից հետո գնման համար լիազորված մարմինը հրատարակում է այս պայմանագրի համար պայմանագրի շնորհման ծանուցում: Պայմանագրի շնորհման ծանուցումները տեղեկատվություն են պարունակում պայմանագրի շնորհման օրվա, հաղթող մատակարարի անվանման և պայմանագրի արժեքի մասին:

 

Վճարվող գրանցում

Եթե դուք ցանկանում եք կարդալ ամբողջ տեքստը, կոնտակտներ և մրցույթի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար, ապա փոքր վարձավճար կգանձվի ընթացիկ մրցույթների ամբողջական տեքստը կարդալու համար: Բաժանորդագրման հնարավորությունները տեսնելու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ և գնալ դեպի Վճարվող ծառայություններ:

 

Հետագա աջակցության համար դիմեք մեզ հետևյալ հասցեով՝ info@dgmarket.com