Search
Մուտք համակարգ
Ցանկանու՞մ եք տեղադրել դրամաշնորհների մասին տեղեկությունները dgMarket - Հայաստան -ում:
Սեղմեք այստեղ

dgMarket – Պայմանները  

1. Պայմանների ընդունում  

dgMarket - ը® («Ծառայություն») Զարգացման Ուղեցույց հիմնադրամի(«Զարգացման Ուղեցույց» կամ «Մենք») տեղեկատվական ծառայությունն է: Գրանցվելով Ծառայությունում` դուք(«Օգտագործող» կամ «Դուք») համաձայնվում եք ներքո շարադրված բոլոր պայմաններին: Զարգացման Ուղեցույցը կարող է փոփոխել ներկա համաձայնագրի պայմաններն առանց Ձեզ տեղյակ պահելու: Երբ պայմանները փոխվում են, այդ փոփոխություններն արտացոլվում են այս փաստաթղթում: Տվյալ Համաձայնագրում որևէ փոփոխություն կատարելուց հետո Ծառայությունից օգտվելով դուք համաձայնվում եք կատարված փոփոխություններին: Յուրաքանչյուր անգամ Ծառայությունից օգտվելիս խորհուրդ ենք տալիս անդրադառնալ այս էջին:  

Մուտք համակարգ և ծածկագիր  

Ծառայությունից օգտվելն իրականանում է էլ. փոստի հասցեի և ծածկագրի միջոցով: Դուք համաձայնվում եք, որ այդ տվյալներն ուրիշներին հայտնի չեն դառնա: Դուք հնարավորություն չեք ունենա օգտվել ծառայությունից՝ օգտագործելով այլ կողմի էլ. փոստի հասցեն և ծածկագիրը: Օգտագործողները պատասխանատվություն են կրում իրենց էլ. փոստի հասցեի և ծածկագրի գաղտնիությունը պահպանելու համար: Օգտագործողները պատասխանատվություն պիտի կրեն իրենց էլ. փոստի հասցեի օգտագործման բոլոր դեպքերի համար` անկախ այն բանից լիազորված կլինեն, թե ոչ: Օգտագործողները համաձայնվում են Զարգացման Ուղեցույցին անմիջապես տեղեկացնել իրենց էլ. փոստի կամ ծածկագրի ցանկացած չլիազորված դեպքի մասին:  

Վարձեր, վճարներ և չեղարկման քաղաքականություն  

Ծառայությունից ամբողջապես օգտվելու համար անհրաժեշտ է վճարում կատարել: Օգտագործողները պիտի կատարեն բոլոր համապատասխան վճարումներ, որոնք նկարագրված ենMembership Options բաժանորդագրման ընտրված մոդելին համապատասխան: Զարգացման Ուղեցույցն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել վճարներըև/կամ մտցնել նոր վճարներ` այդ մասին ծանուցելով Membership Options բաժնում: Ծանուցումից հետո Օգտագործողների կողմից Ծառայությունից օգտվելը նշանակում է նրանց կողմից նոր կամ ավելի բարձր վճարների ընդունում: Օգտագործողներն իրենց պատվերը հաստատող էլ. նամակում առաջին անգամ անհամապատասխանություն հայտնաբերելուց հետո 30 օրվա ընթացքում կարող են տեղեկացնել Զարգացման Ուղեցույցին այդ մասին, այդ պահից հետո բոլոր կատարված վճարները կհամարվեն վավեր:

4. Սահմանափակ օգտագործում 

Դուք տեղեկացվում եք և համաձայնվում եք, որ Ծառայության միջոցով հասանելի ամբողջ բովանդակությունն ու նյութերը համարվում են Զարգացման Ուղեցույցի կամ իր գործընկերների սեփականությունը և կարող են պաշտպանվել հեղինակային կամ մտավոր սեփականության այլ օրենքներով: Ծառայության միջոցով ստացված տեղեկատվությունը կարող է ցուցադրվել, վերաձևել և տպագրվելմիայն այն չափով, որ կարելի է համապատասխան թույլտվությամբ Ձեզ կամ Ձեր ընկերության կամ կազմակերպության կողմից որպեսվերջնական օգտագործող և ոչ որպես վերավաճառք: Դուք համաձայնվում եք չվերարտադրել, չվերափոխանցել, չտարածել, չբաժանել, չվաճառել, չտպագրել, չհայտարարել կամ չշրջանառել ծառայության միջոցով հասանելի տեղեկատվությունը Ձեր ընկերությունից կամ կազմակերպությունից դուրս որևէ մեկի, առանց Զարգացման Ուղեցույցի նախնական գրավոր համաձայնության, բացառությամբ հետևյալ մեկ դեպքի. Օգտագործողները կարող են հազվադեպ կամ ոչ կանոնավոր պարբերականությամբ Ծառայության միջոցով ստացված տեղեկատվության ոչ էական բաժիններ ներառել այն հուշագրերում, հաշվետվություններում և ներկայացումներում, որոնք հասանելի են կամ բաշխվում են սահմանափակ քանակությամբ անհատների, ընկերությունների կամ կազմակերպությունների: Օգտագործողները պարտավոր են նմանատիպ բոլոր հուշագրերում, հաշվետվություններում և ներկայացումներում տեղադրել օգտագործված տեղեկատվության վերաբերյալ հեղինակային իրավունքի որևէ կիրառելի ծանուցում՝ նշելով տեղեկատվության աղբյուրը և հետևյալարտահայտությունը- «Տպագրվում է Զարգացման Ուղեցույց Հիմնադրամի թույլտվությամբ»: Օգտագործողները չեն կարող Ծառայությունից ստացված որևէ բովանդակություն ուղարկել նորությունների խմբերի, էլ. փոստի ցուցակների կամ էլեկտրոնային ցուցատախտակների առանց Զարգացման Ուղեցույցի նախնական գրավոր համաձայնության: Այս ինտերնետային էջից կամ Զարգացման Ուղեցույցից տվյալների կամ բովանդակության կանոնավոր փնտրումը ուղղակի կամ անուղղակի տվյալների բազա կամ շտեմարան ստեղծելու կամ հավաքելու նպատակով առանց Զարգացման Ուղեցույցի նախնական գրավոր համաձայնության արգելվում է: Զարգացման Ուղեցույցն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի առանց տեղեկացնելու դադարեցնել կամ փոփոխել Ծառայությունը կամ նրա հասանելիությունը Ձեզ համար:  

5. Երաշխիքների և պարտավորությունների Բացահայտում 

Հիմք ընդունելով այն, որ Ծառայությունը մատուցելու համար օգտագործվող տեղեկատվության աղբյուրները բազմաքանակ են, և հաշվի առնելով էլեկտրոնային տարածման բնորոշ ռիսկերը՝ նմանատիպ տեղեկատվությունը կամ Ծառայությունը կարող է ունենալ ուշացումներ, բացթողումներ կամ անճշտություններ: ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ և ԻՐ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ և ՀԱՎԱՍՏԱՎՈՐՈՂՆԵՐԸ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՆՊԵՍ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԱՅՆ ԿԱ և ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՈՒ ՉԵՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԸՆԹԱՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՆԽԱԽՏԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ ԿԱՄ ՈՐՈՇԱկԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՉ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ, ՈՉ ԷԼ ԻՐ ՈՐևԷ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ, ԳՈՐԾԱԿԱԼ ԿԱՄ ՀԱՎԱՍՏԱՎՈՐՈՂ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԱԾ ՉԵՆ ԼԻՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՈՐևԷ ՄԵԿԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՆԵԼԻՍ, ԿՈՄՊԻԼԱՑՆԵԼԻՍ, ԹԱՐԳՄԱՆԵԼԻՍ, ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԼԻՆԵԼԻՍ ԿԱՄ ԲԱՇԽԵԼԻՍ ԻՐԵՆՑ ՀՍԿՈՂՈՒԹՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻՈՐԵՆ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՈՐևԷ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ վՆԱՍՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՆ ԱՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՉՆԱԽԱՏԵՍվԱԾ ԻՐԱվԻՃԱԿԻ ՊԱՏՃԱՌ ԵՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ: ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ և ԻՐ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ և ՀԱվԱՍՏԱՎՈՐՈՂՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԱԾ ՉԵՆ ԼԻՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՈՐևԷ ՄԵԿԻ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԻՐԵՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ՆԱԽՕՐՈՔ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂՅԱԿ ԵՆ ՊԱՀՎԵԼ: ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՆ, ՈՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ և ԻՐ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ և ՀԱՎԱՍՏԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԵԹԵ ԿԼԻՆԵՆ ԱՅԴՊԻՍԻՔ, ԻՐԱՎԱկԱՆ ՀԱՅՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ (ՊԱՅՄԱՆԱԳՐի ԿԱՄ ԱՅԼ) և ՈՐևԷ ԿԵՐՊ ԿԱՊվԱԾ ԿԼԻՆԵՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱԶԱՆՑԻ ԱՅԴ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻՆ ՕԳՏԱԳՈԾՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐԸ:  

Այլ 

Այս Համաձայնագիրը անձամբ Ձեզ համար է և Դուք չեք կարող փոխանցել Ձեր իրավունքներն ու պարտականություններն որևէ մեկին: Եթե այս Համաձայնագրի որևէ դրույթ կիրառելի չէ, կամ թերի է ըստ գոյություն ունեցող օրենսդրության, ապա մնացած դրույթները կգործեն և կմնան ուժի մեջ: Այս Համաձայնագիրը, մտավոր սեփականության հետ կապված բոլոր հարցերը և Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները կարգավորվում և ենթարկվում են բացառապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և մասնավորապես` ԱՄՆ Կոլումբիա Նահանգի օրենսդրության համապատասխան: Որևէ վեճ, հայց կամ հակասություն, որն առաջանում է այս Համաձայնագրից կամ ինչ որ կերպ կապված է Համաձայնագրի հետ, յուրաքանչյուր կողմի համաձայնությամբ լուծման համար պիտի ներկայացվի Կոլումբիա Նահանգի Գերագույն Դատարանի կամ Կոլումբիա նահանգում գտնվող դաշնային դատարանների դատին: Ցանկացած դատավճիռ ուժի մեջ կմտնի ցանկացած երկրի համապատասխանլիազորություններ ունեցող ցանկացած դատարանում և դուք հրաժարվում եք Միացյալ Նահանգների դաշնային դատարանի կամ Կոլումբիայի նահանգի դատարանի որոշման իրականացումը բողոքարկել, որպես Ձեր ազգային դատարանում օտարերկրյա դատարանի որոշում: