Search
Մուտք համակարգ
Ցանկանու՞մ եք տեղադրել դրամաշնորհների մասին տեղեկությունները dgMarket - Հայաստան -ում:
Սեղմեք այստեղ

Անդամակցության տարբերակներ

dgMarket-ին անդամակցելու համար, ի հավելումն վարկայն քարտով վճարմանը, մենք հնարավորություն ենք տալիս վճարել նաև դրամարկղային չեկով, դրամական պահանջագրով կամ էլեկտրոնային փոխանցմամբ: Վճարման բոլոր տարբերակների համար ծառայությունները կմատուցվեն վճարման հաստատումը ստանալու պահից սկսած: Վճարումները պետք է կատարվեն միայն ԱՄՆ դոլարով: