Search
Մուտք համակարգ
Ցանկանու՞մ եք տեղադրել դրամաշնորհների մասին տեղեկությունները dgMarket - Հայաստան -ում:
Սեղմեք այստեղ
7 items found, displaying all items.
Headline Categories Create Date Countries Funding Agencies
BSTDB and InfraVEB Agreed to Jointly Promote Investment Projects in Russia Transport, Services, Energy Փետ 18, 2019 Russian Federation Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB)
Mobile Service Delivery to ‘REACH’ people in remote communities in Samoa Public Sector, Services Փետ 11, 2019 Samoa UN Women
New CRP: Maintenance, Repair, and Calibration of Radiation Detection Equipment (J02014) Services Փետ 6, 2019 Albania, Burkina Faso, Bulgaria, Greece, India, Kenya, Thailand International Atomic Energy Agency
Analysing the risk, anticipating the need Services Փետ 4, 2019 United States International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
EBRD good governance policy consultation – Tbilisi Services Փետ 4, 2019 Georgia European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
EBRD good governance policy consultation – Kiev Services Փետ 4, 2019 Ukraine European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Libya: The African Development Bank supports a new generation of promising young leaders for a successful transition Services Փետ 3, 2019 Africa African Development Bank (AfDB)