Search
Մուտք համակարգ
Ցանկանու՞մ եք տեղադրել դրամաշնորհների մասին տեղեկությունները dgMarket - Հայաստան -ում:
Սեղմեք այստեղ
2 items found, displaying all items.
Headline Categories Create Date Countries Funding Agencies
ADB-Funded High-Tech, Low Emission Buses Rolled Out in Kathmandu Transport Օգ 14, 2018 Nepal Asian Development Bank (ADB)
EU-funded Ungheni bypass to provide quicker, safer journeys in Moldova Transport Օգ 5, 2018 Moldova, Republic of European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)